Briza Net Zero

„NETO ZERO“ opisuje stanje, v katerem so emisije toplogrednih plinov iz človeških dejavnosti izravnane z ogljično nevtralnimi alternativami.
Končni cilj je zmanjšati emisije CO2 po vsem svetu na nič z prehodom iz sistemov, ki temeljijo na fosilnih gorivih, na obnovljive vire energije.